Câu hỏi:

25/08/2020 1,818

Thủy phân triolein trong môi trường axit thu được sản phẩm là

Trả lời:

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2O -> 3C17H33COOH + C3H5(OH)3

=> sản phẩm: C17H33COOH và glixerol.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88 kg glixerol (H = 85%)?

Xem đáp án » 25/08/2020 1,062

Câu 2:

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Xem đáp án » 25/08/2020 959

Câu 3:

Xà phòng hoá hoàn toàn m gam chất béo cần vừa đủ 0,03 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 9,18 gam xà phòng. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/08/2020 446

Câu 4:

Triolein tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Xem đáp án » 25/08/2020 346

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn một lượng triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được  0,2 mol glyxerol và

Xem đáp án » 25/08/2020 275

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »