Câu hỏi:

25/08/2020 771

Xà phòng hoá hoàn toàn m gam chất béo cần vừa đủ 0,03 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 9,18 gam xà phòng. Giá trị của m là

Trả lời:

NaOH = 3 n glixerol => n glixerol = 0,01 mol

BTKL: m chất béo + m NaOH = m xà phòng + m glixerol

=> m chất béo = m xà phòng + m glixerol - m NaOH  

                                                = 9,18 + 0,01. 92 - 0,03.40

                                                = 8,9 gam

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân triolein trong môi trường axit thu được sản phẩm là

Xem đáp án » 25/08/2020 2,314

Câu 2:

Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88 kg glixerol (H = 85%)?

Xem đáp án » 25/08/2020 1,908

Câu 3:

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Xem đáp án » 25/08/2020 1,576

Câu 4:

Triolein tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Xem đáp án » 25/08/2020 598

Câu 5:

Cho hỗn hợp X gồm 2 axit béo RCOOH và R’COOH tác dụng với glixerol. Số lượng chất béo tối đa có thể thu được là bao nhiêu?

Xem đáp án » 25/08/2020 344

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »