Câu hỏi:

09/09/2020 885

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: A

A - đúng

B – sai vì: Vật cần quan sát đặt trước kính lớp cho ảnh ảo có số phóng đại lớn

C – sai vì: Kính lúp đơn gian là một thấu kính hội tụ có tiêu cự  ngắn (vài centimet)

D - sai vì: Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh ảo có hệ số phóng đại lớn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên vành kính lúp có ghi 4x , tiêu cự của kính là:

Xem đáp án » 09/09/2020 6,910

Câu 2:

Một người đặt mắt cách kính lúp một khoảng l để quan sát một vật nhỏ, trên kính có ghi 5x. Để số bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chứng, thì khoảng cách l phải bằng:

Xem đáp án » 09/09/2020 2,097

Câu 3:

Để ngắm chừng qua kính lúp, thao tác nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/09/2020 854

Câu 4:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 09/09/2020 773

Câu 5:

Một người có mắt không bị tật và có khoảng cực cận là 25cm  . Để quan sát một vật nhỏ người này sử dụng một kính lúp có độ tự 20dp. Số bội giác của kính lúp khi người này ngắm chừng ở vô cực là:

Xem đáp án » 09/09/2020 536

Câu 6:

Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một:

Xem đáp án » 09/09/2020 500

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK