Câu hỏi:

09/09/2020 2,199

Một người đặt mắt cách kính lúp một khoảng l để quan sát một vật nhỏ, trên kính có ghi 5x. Để số bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chứng, thì khoảng cách l phải bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: A

+ Trên vành kính lúp có ghi 5x  G=5

+ Mặt khác: G=25ff=5cm

+ Để số bội giác không phụ thuộc vào cách ngắm chừng thì mắt đặt tại tiêu điểm chính của kính l=f=5cm

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên vành kính lúp có ghi 4x , tiêu cự của kính là:

Xem đáp án » 09/09/2020 7,581

Câu 2:

Để ngắm chừng qua kính lúp, thao tác nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/09/2020 1,005

Câu 3:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 09/09/2020 996

Câu 4:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 09/09/2020 867

Câu 5:

Một kính lúp có ghi 3x. Số liệu này cho biết

Xem đáp án » 09/09/2020 784

Câu 6:

Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một:

Xem đáp án » 09/09/2020 599

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK