Câu hỏi:

09/09/2020 7,574

Trên vành kính lúp có ghi 4x , tiêu cự của kính là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: D

Ta có trên vành kính lúp ghi 4x G=4

Mặt khác G=Df=25f=4f=254=6,25cm

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một người đặt mắt cách kính lúp một khoảng l để quan sát một vật nhỏ, trên kính có ghi 5x. Để số bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chứng, thì khoảng cách l phải bằng:

Xem đáp án » 09/09/2020 2,192

Câu 2:

Để ngắm chừng qua kính lúp, thao tác nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/09/2020 1,001

Câu 3:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 09/09/2020 990

Câu 4:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 09/09/2020 862

Câu 5:

Một kính lúp có ghi 3x. Số liệu này cho biết

Xem đáp án » 09/09/2020 783

Câu 6:

Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một:

Xem đáp án » 09/09/2020 595

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK