Câu hỏi:

09/09/2020 1,003

Để ngắm chừng qua kính lúp, thao tác nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: Cách ngắm chừng qua kính lúp

+ Đặt vật trong khoảng OF của kính để cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

+ Mắt ở sau kính lúp để quan sát ảnh ảo của vật.

+ Điều chỉnh vị trí thấu kính (hoặc vật) để ảnh ảo rơi vào khoảng nhìn rõ của mắt.

+ Muốn quan sát được lâu mà không mỏi mắt, ta nên ngắm chừng vô cực đối với người mắt tốt, nói chung là ngắm chừng ở điểm cực viễn.

Ta suy ra,

B - Đúng

A, C, D - Sai

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên vành kính lúp có ghi 4x , tiêu cự của kính là:

Xem đáp án » 09/09/2020 7,581

Câu 2:

Một người đặt mắt cách kính lúp một khoảng l để quan sát một vật nhỏ, trên kính có ghi 5x. Để số bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chứng, thì khoảng cách l phải bằng:

Xem đáp án » 09/09/2020 2,198

Câu 3:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 09/09/2020 996

Câu 4:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 09/09/2020 867

Câu 5:

Một kính lúp có ghi 3x. Số liệu này cho biết

Xem đáp án » 09/09/2020 784

Câu 6:

Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một:

Xem đáp án » 09/09/2020 597

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK