Câu hỏi:

14/09/2020 4,748

Lượng prôtêin được bổ sung thường xuyên cho cơ thể động vật ăn thực vật có nguồn từ

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A

Các động vật ăn thực vật có một hệ vi sinh vật sống cộng sinh trong bộ máy tiêu hóa của mình, lượng prôtêin được hấp thụ từ hoạt động và cơ thể của các vi sinh vật này

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ưu điểm của tiêu hoá thức ăn ở động vật có túi tiêu hoá so với động vật chưa có cơ quan tiêu hóa tiêu hoá?

Xem đáp án » 15/09/2020 39,374

Câu 2:

Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

Xem đáp án » 15/09/2020 29,022

Câu 3:

Động vật nào sau đây có hình thức tiêu hoá ngoại bào đến nội bào?

Xem đáp án » 15/09/2020 19,841

Câu 4:

Động vật nào sau đây chỉ có hình thức tiêu hoá nội bào?

Xem đáp án » 15/09/2020 17,116

Câu 5:

Ở thủy tức, thức ăn đuợc tiêu hóa bằng hình thức

Xem đáp án » 15/09/2020 11,209

Câu 6:

Hình thức tiêu hóa ở ruột khoang 

Xem đáp án » 15/09/2020 9,560

Câu 7:

Nội dung nào dưới đây về hoạt động tiêu hóa của động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là không đúng 

Xem đáp án » 15/09/2020 8,707

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900