Câu hỏi:

17/09/2020 5,175

Nồng độ O2CO2 trong tế bào so với ở ngoài cơ thể như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Trong tế bào, nồng độ O2 thấp còn CO2 cao so với ở ngoài cơ thể, do đó, O2 khuếch tán từ ngoài vào trong, CO2 khuếch tán từ trong ra ngoài

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hô hấp là:

Xem đáp án » 17/09/2020 16,222

Câu 2:

Bề mặt trao đổi khí có các đặc điểm

Xem đáp án » 17/09/2020 8,210

Câu 3:

Trong các phát biểu về bề mặt trao đổi khí có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Bề mặt trao đổi khí rộng.

(2) Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

(3) Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

(4) Có sự chênh lệch nồng độ khí O2CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí

Xem đáp án » 17/09/2020 5,206

Câu 4:

Trao đổi khí ở phổi thực chất là

Xem đáp án » 17/09/2020 4,617

Câu 5:

Hô hấp ngoài là

Xem đáp án » 17/09/2020 3,889

Câu 6:

Điều nào sau đây đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Xem đáp án » 17/09/2020 3,289

Bình luận


Bình luận