Câu hỏi:

17/09/2020 5,210

Trong các phát biểu về bề mặt trao đổi khí có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Bề mặt trao đổi khí rộng.

(2) Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

(3) Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

(4) Có sự chênh lệch nồng độ khí O2CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp của động vật phải cần đáp ứng được các yêu cầu sau đây

    + Bề mặt trao đổi khí rộng, diện tích lớn

    + Mỏng và ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng

    + Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp

    + Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để các khí khuếch tán dễ dàng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hô hấp là:

Xem đáp án » 17/09/2020 16,232

Câu 2:

Bề mặt trao đổi khí có các đặc điểm

Xem đáp án » 17/09/2020 8,223

Câu 3:

Nồng độ O2CO2 trong tế bào so với ở ngoài cơ thể như thế nào?

Xem đáp án » 17/09/2020 5,184

Câu 4:

Trao đổi khí ở phổi thực chất là

Xem đáp án » 17/09/2020 4,627

Câu 5:

Hô hấp ngoài là

Xem đáp án » 17/09/2020 3,905

Câu 6:

Điều nào sau đây đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Xem đáp án » 17/09/2020 3,297

Bình luận


Bình luận