Câu hỏi:

18/09/2020 13,987

Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A

Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thân mềm và chân khớp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao ở lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?

Xem đáp án » 18/09/2020 20,242

Câu 2:

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

Xem đáp án » 18/09/2020 16,614

Câu 3:

Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?

Xem đáp án » 18/09/2020 16,508

Câu 4:

Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ những bộ phận nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 14,818

Câu 5:

Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 12,972

Câu 6:

Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

Xem đáp án » 18/09/2020 10,279

Bình luận


Bình luận