Câu hỏi:

18/09/2020 16,429

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở: máu chảy trong ĐM dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa đến các cơ quan nhanh đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất của cơ thể

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao ở lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?

Xem đáp án » 18/09/2020 20,001

Câu 2:

Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?

Xem đáp án » 18/09/2020 16,276

Câu 3:

Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ những bộ phận nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 14,695

Câu 4:

Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 13,728

Câu 5:

Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 12,743

Câu 6:

Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

Xem đáp án » 18/09/2020 10,069

Bình luận


Bình luận