Câu hỏi:

18/09/2020 20,081

Vì sao ở lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Vì tim chỉ có 3 ngăn hay 4 ngăn nhưng vách ngăn ở tâm thất không hoàn toàn, do vậy máu vẫn bị pha giữa máu nghèo oxi và máu giàu oxi.

Riêng ở cá sấu, mặc dù tim cá sấu là tim 4 ngăn hoàn chỉnh nhưng máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha (pha ít hơn) do chúng có ống panitza nối giữa hai cung chủ động mạch trước khi hai cung này chập làm một nên máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

Xem đáp án » 18/09/2020 16,505

Câu 2:

Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?

Xem đáp án » 18/09/2020 16,365

Câu 3:

Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ những bộ phận nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 14,723

Câu 4:

Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 13,811

Câu 5:

Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 12,824

Câu 6:

Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

Xem đáp án » 18/09/2020 10,155

Bình luận


Bình luận