Câu hỏi:

18/09/2020 175

Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A

Hoạt động của hệ dẫn truyền tim:

Nút xoang nhĩ tự phát xung điện → Lan ra khắp cơ tâm nhĩ → Tâm nhĩ co → Lan truyền đến nút nhĩ thất → Bó His → Mạng lưới Puockin → Lan khắp cơ tâm thất → Tâm thất co

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khả năng co giãn tự động theo chu kì của tim là

Xem đáp án » 18/09/2020 21,611

Câu 2:

Nhịp tim sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/09/2020 11,105

Câu 3:

Tim chịu sự điều khiển của trung ương giao cảm và đối giao cảm như thế nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 3,655

Câu 4:

Nhịp tim sẽ giảm xuống trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/09/2020 3,175

Câu 5:

Hệ dẫn truyền tim gồm

Xem đáp án » 18/09/2020 2,380

Câu 6:

Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng là do

Xem đáp án » 18/09/2020 2,325

Câu 7:

Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng thì cơ tim

Xem đáp án » 18/09/2020 1,975

Bình luận


Bình luận