Câu hỏi:

18/09/2020 1,970

Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng thì cơ tim

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Tim hoạt động theo quy loạt "tất cả hoặc không có gì": khi kích thích ở cường dộ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim đáp ứng = co tối đa và nếu kích thích ở cường độ trên ngưỡng cũng không làm cơ tim co mạnh hơn nữa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khả năng co giãn tự động theo chu kì của tim là

Xem đáp án » 18/09/2020 21,590

Câu 2:

Nhịp tim sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/09/2020 11,091

Câu 3:

Tim chịu sự điều khiển của trung ương giao cảm và đối giao cảm như thế nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 3,645

Câu 4:

Nhịp tim sẽ giảm xuống trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/09/2020 3,167

Câu 5:

Hệ dẫn truyền tim gồm

Xem đáp án » 18/09/2020 2,362

Câu 6:

Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng là do

Xem đáp án » 18/09/2020 2,323

Bình luận


Bình luận