Câu hỏi:

29/10/2020 91

Cho x, y thuộc Z. Chứng minh rằng

6x + 11y là bội của 31 khi và chỉ khi x + 7y là bội của 31

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tất cả các ước của 25

Xem đáp án » 29/10/2020 1,610

Câu 2:

Tìm x thuộc Z sao cho 4x + 11 chia hết cho 2x + 3

Xem đáp án » 29/10/2020 527

Câu 3:

Tìm cặp số nguyên x, y sao cho xy - 2x - 2y = 0

Xem đáp án » 29/10/2020 286

Câu 4:

Tìm x thuộc Z sao cho 6 chia hết cho x

Xem đáp án » 29/10/2020 263

Câu 5:

Tìm x thuộc Z sao cho 10 chia hết cho x - 2

Xem đáp án » 29/10/2020 249

Câu 6:

Tìm x thuộc Z sao cho 2x + 1 chia hết cho x - 1

Xem đáp án » 29/10/2020 230

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »