Câu hỏi:

09/12/2020 497

Cho hình vẽ bên: Hãy tìm hai cặp góc so le trong, bốn cặp góc đồng vị, hai cặp góc trong cùng phía.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hai cặp góc so le trong: và uBt^;  yAv^ và uBz^

- Bốn cặp góc đồng vị: xAu^ và zBu^; yAu^ và tBu^; yAv^ và tBv^xAv^ và zBv^.

- Hai cặp góc trong cùng phía: xAv^ và zBu^yAv^ và tBu^

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho xOy^=300. Từ điểm A trong xOy^, vẽ tia song song với Ox cắt Oy ở B và vẽ tia song song với Oy cắt Ox ở C.

a) Tính xCA^;CAB^                             

b) Tính ABy^;ABO^

Xem đáp án » 09/12/2020 6,078

Câu 2:

Cho hình vẽ:

a) Vì sao a // b?

b) Tính số đo góc D^?

Xem đáp án » 09/12/2020 3,422

Câu 3:

Trên hình vẽ cho biết AMx^=1100,ABC^=700,ACB^=650 .

a) Chứng minh rằng Mx//BC.

b) Tính MAN^

Xem đáp án » 09/12/2020 3,201

Câu 4:

Cho ΔABC có A^=600 có AD là đường phân giác. Từ điểm E bất kỳ thuộc AC vẽ một tia song song với AD cắt BC ở K.

a) Tính CAD^

b) Tính CEK^

Xem đáp án » 09/12/2020 2,533

Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Hãy nêu cách vẽ và vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy?

Xem đáp án » 09/12/2020 2,479

Câu 6:

Cho đường thẳng zz' cắt hai đường thẳng xx' và yy' lần lượt tại A và B. Biết xAz^=1150;ABy^=BAx'^. Tính số đo của các góc còn lại.

Xem đáp án » 09/12/2020 2,181

Bình luận


Bình luận