Câu hỏi:

09/12/2020 965

Cho đường thẳng zz' cắt hai đường thẳng xx' và yy' lần lượt tại A và B. Biết xAz^=1150;ABy^=BAx'^. Tính số đo của các góc còn lại.

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: ABy^=BAx'^ (Cặp góc so le trong)

=>xx' // yy'

xAz^+x'Az^=1800 (cặp góc kề bù)

=> x'Az^ =18001150=650

Số đo của các góc còn lại:

x'Az^=y'Bz^=xAz'^=yBz'^=650xAz^=yBz^=x'Az'^=yBz^=1150

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ:

a) Vì sao a // b?

b) Tính số đo góc D^?

Xem đáp án » 09/12/2020 1,756

Câu 2:

Trên hình vẽ cho biết AMx^=1100,ABC^=700,ACB^=650 .

a) Chứng minh rằng Mx//BC.

b) Tính MAN^

Xem đáp án » 09/12/2020 1,079

Câu 3:

Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Hãy nêu cách vẽ và vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy?

Xem đáp án » 09/12/2020 1,051

Câu 4:

Cho xOy^=300. Từ điểm A trong xOy^, vẽ tia song song với Ox cắt Oy ở B và vẽ tia song song với Oy cắt Ox ở C.

a) Tính xCA^;CAB^                             

b) Tính ABy^;ABO^

Xem đáp án » 09/12/2020 891

Câu 5:

Cho ΔABC có A^=600 có AD là đường phân giác. Từ điểm E bất kỳ thuộc AC vẽ một tia song song với AD cắt BC ở K.

a) Tính CAD^

b) Tính CEK^

Xem đáp án » 09/12/2020 283

Bình luận


Bình luận