Câu hỏi:

09/12/2020 4,122

Cho xOy^=300. Từ điểm A trong xOy^, vẽ tia song song với Ox cắt Oy ở B và vẽ tia song song với Oy cắt Ox ở C.

a) Tính xCA^;CAB^                             

b) Tính ABy^;ABO^

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) xCA^=xOy^=300 (cặp góc đồng vị; AC // Oy)

CAB^=xCA^=300(cặp góc so le trong; AB // Ox)

b) ABy^=xOy^=300(cặp góc đồng vị; AB // Ox)

ABO^+xOy^=1800(Cặp góc trong cùng phía bù nhau; AB // Ox)

ABO^=1800300=1500

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ:

a) Vì sao a // b?

b) Tính số đo góc D^?

Xem đáp án » 09/12/2020 3,147

Câu 2:

Trên hình vẽ cho biết AMx^=1100,ABC^=700,ACB^=650 .

a) Chứng minh rằng Mx//BC.

b) Tính MAN^

Xem đáp án » 09/12/2020 2,543

Câu 3:

Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Hãy nêu cách vẽ và vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy?

Xem đáp án » 09/12/2020 2,206

Câu 4:

Cho đường thẳng zz' cắt hai đường thẳng xx' và yy' lần lượt tại A và B. Biết xAz^=1150;ABy^=BAx'^. Tính số đo của các góc còn lại.

Xem đáp án » 09/12/2020 1,804

Câu 5:

Cho ΔABC có A^=600 có AD là đường phân giác. Từ điểm E bất kỳ thuộc AC vẽ một tia song song với AD cắt BC ở K.

a) Tính CAD^

b) Tính CEK^

Xem đáp án » 09/12/2020 1,587

Câu 6:

Cho hình vẽ bên: Hãy tìm hai cặp góc so le trong, bốn cặp góc đồng vị, hai cặp góc trong cùng phía.

Xem đáp án » 09/12/2020 445

Bình luận


Bình luận