Câu hỏi:

12/12/2020 540

Vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ chết?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cây trên cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ chết vì tất cả các bộ phận của cây đều hô hấp xuyên ngày đêm, bao gồm cả rễ cây. Quá trình hô hấp cần đến ôxi và khi cây bị ngập úng, ôxi không khí không thể tiếp cận rễ cây, thân cây phía dưới nên sẽ gây ra hiện tượng hô hấp kị khí, sinh chất độc hại với rễ cây, làm hủy hoại tế bào lông hút, khiến quá trình

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B. Tự luận

Phân biệt dòng mạch rây và dòng mạch gỗ.

Xem đáp án » 12/12/2020 21,472

Câu 2:

Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ Đậu có chứa một enzim đặc biệt, giúp cho sự cộng sinh của chúng với cây trồng này, đó là

Xem đáp án » 12/12/2020 2,661

Câu 3:

Trong đất, vi khuẩn nitrat hóa có vai trò gì?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,870

Câu 4:

Từ 1 phân tử glucôzơ trải qua quá trình phân giải hiếu khí sẽ tạo ra bao nhiêu ATP?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,864

Câu 5:

Để bảo quản hạt giống, người ta thường sấy thật khô. Điều này cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với hoạt động hô hấp ở hạt?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,004

Câu 6:

Trình bày ngắn gọn quá trình quang hợp ở thực vật C3

Xem đáp án » 12/12/2020 906

Câu 7:

Nguyên tố nào dưới đây không phải là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với mọi cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 893

Bình luận


Bình luận