Câu hỏi:

27/12/2020 466

Cho tam giác MNP, từ điểm P kẻ đường thẳng song song với MN, trên đường thẳng đó lấy điểm K sao cho PK=MN ( K và M ở cùng phía với NP). Chứng minh: MNP=KPN

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì MN // PK nên :  ( 2 góc so le trong)

Xét MNP và NKP có:

MN = PK ( gt)

MNP^=KPN^ (cmt)

NP là cạnh chung

MNP=KPN (c.g.c)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC có AB < AC. Phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm D.Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh:

a) ABD=AED

b) DA là tia phân giác của góc BDE. Từ đó suy ra ABC^>ACB^

Xem đáp án » 27/12/2020 2,422

Câu 2:

Cho tam giác ABC có A^=900, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA=BE. Tia phân giác góc B cắt AC ở D.

a) Chứng minh: ABD=EBD

b) Chứng minh: DA = DE

c) Tính số đo BED^

d) Xác định độ lớn góc B để EDB^=ECD^

Xem đáp án » 27/12/2020 1,511

Câu 3:

Cho tam giác ABC có A^=900. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = CA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CB. Tính số đo góc CDE

Xem đáp án » 27/12/2020 511

Câu 4:

Vẽ các tam giác sau:

a) Vẽ tam giác biết A^=900, AB=AC=5cm. Sau đó đo các góc B^  ;  C^

b) Vẽ tam giác biết M^=600, MN=3cm;  MP=4cm.

c) Vẽ tam giác biết B^=750AB=5cm;   BC=7cm

d) Vẽ MPQ biết MP=3cm, PQ=2MP và P^=450

Xem đáp án » 27/12/2020 190

Câu 5:

Vẽ tam giác ABC có A^=900, AB=3cm;  AC=1cm. Sau đó đo góc C để kiểm tra rằng C^720

Xem đáp án » 27/12/2020 128

Bình luận


Bình luận