Câu hỏi:

27/12/2020 6,461

Cho tam giác ABC có AB < AC. Phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm D.Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh:

a) ABD=AED

b) DA là tia phân giác của góc BDE. Từ đó suy ra ABC^>ACB^

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Xét ABDAED có:

 Cạnh AD chung

AB = AE ( gt)

BAD^=EAD^ (vì AD là tia phân giác góc A)

vậy: ABD=AED ( c.g.c)

b) Theo a, ta có: BAD^=EAD^ (2 góc tương ứng)

suy ra: DA là phân giác của góc D.

Trong tam giác ABC có: AC > AB nên ABC^>ACB^ ( mối liên hệ giữa cạnh và góc đối diện)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC có A^=900, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA=BE. Tia phân giác góc B cắt AC ở D.

a) Chứng minh: ABD=EBD

b) Chứng minh: DA = DE

c) Tính số đo BED^

d) Xác định độ lớn góc B để EDB^=ECD^

Xem đáp án » 27/12/2020 3,575

Câu 2:

Cho tam giác MNP, từ điểm P kẻ đường thẳng song song với MN, trên đường thẳng đó lấy điểm K sao cho PK=MN ( K và M ở cùng phía với NP). Chứng minh: MNP=KPN

Xem đáp án » 27/12/2020 1,160

Câu 3:

Cho tam giác ABC có A^=900. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = CA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CB. Tính số đo góc CDE

Xem đáp án » 27/12/2020 912

Câu 4:

Vẽ các tam giác sau:

a) Vẽ tam giác biết A^=900, AB=AC=5cm. Sau đó đo các góc B^  ;  C^

b) Vẽ tam giác biết M^=600, MN=3cm;  MP=4cm.

c) Vẽ tam giác biết B^=750AB=5cm;   BC=7cm

d) Vẽ MPQ biết MP=3cm, PQ=2MP và P^=450

Xem đáp án » 27/12/2020 484

Câu 5:

Vẽ tam giác ABC có A^=900, AB=3cm;  AC=1cm. Sau đó đo góc C để kiểm tra rằng C^720

Xem đáp án » 27/12/2020 393

Câu 6:

Cho tam giác ABC có AB = AC, phân giác AM(MBC)

a) Chứng minh ABM=ACM

b) Chứng minh M là trung điểm của BC và  AMBC

Xem đáp án » 27/12/2020 383

Bình luận


Bình luận