Câu hỏi:

30/12/2020 170

Muối là gì? Phân loại muối?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Muối là hợp chất mà phân tử gồm hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit

- Công thức hóa học của muối gồm hai phần: kim loại và gốc axit

Ví dụ: Muối có công thức hóa học Na2SO3 gồm phần kim loại là Na, phần gốc axit là gốc sunfit (=SO3).

- Theo thành phần, muối được chia làm hai loại:

+ Muối trung hoà: Là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Ví dụ: Na2SO4, Na2CO3, CaCO3

+ Muối axit: Là muối mà trong đó gốc axit của phân tử còn nguyên tử hiđro H chưa được thay thế bằng kim loại.

Ví dụ: NaHSO4, K2HPO4, Ba(HCO3)2,...

Hoá trị của gốc axit bằng số nguyên tử hiđro đã được thay thế bằng kim loại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,305

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 644

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 617

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 586

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 433

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 389

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 342

Bình luận


Bình luận