Câu hỏi:

30/12/2020 212

Dung dịch là gì? Dung môi là gì? Chất tan là gì? Ví dụ minh họa.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan.

- Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.

- Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.

- Ví dụ: Đường tan trong nước tạo thành nước đường.

+ Dung dịch: nước đường

+ Dung môi: nước

+ Chất tan: đường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,299

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 643

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 616

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 583

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 431

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 388

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 340

Bình luận


Bình luận