Câu hỏi:

30/12/2020 1,882

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ý nghĩa bảng tính tan:

Bảng tính tan cho ta biết, tính tan các chất trong nước: chất nào tan được trong nước, chất nào không tan trong nước, chất nào ít tan trong nước, chất nào dễ phân hủy, bay hơi …Từ đó ta có thể làm các bài nhận biết và các bài toán có kiến thức liên quan.

Ví dụ: Nhận biết dung dịch muối sắt(III) bằng dung dịch NaOH tạo thành kết tủa màu nâu đỏ Fe(OH)3

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 927

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 872

Câu 3:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 784

Câu 4:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 752

Câu 5:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 575

Câu 6:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 477

Bình luận


Bình luận