Câu hỏi:

30/12/2020 644

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm:

- Hóa chất trong phòng thí nghiệm thường đựng trong lọ có nút đậy kín, phía ngoài có dán nhãn ghi tên hóa chất. Nếu hóa chất có tính độc hại, trên nhãn có ghi chú riêng.

- Không dùng tay trực tiếp cầm hóa chất. Không đổ hóa chất này vào hóa chất khác. Hóa chất dùng xong nếu còn thừa, không được đổ trở lại bình chứa.

- Không dùng hóa chất đựng trong những lọ không có nhãn ghi rõ tên hóa chất. Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hóa chất.

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,305

Câu 2:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 617

Câu 3:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 585

Câu 4:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 433

Câu 5:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 389

Câu 6:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 341

Bình luận


Bình luận