Câu hỏi:

30/12/2020 173

Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan:

- Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ: Hầu hết độ tan của các chất rắn tăng khi nhiệt độ tăng, chỉ có số ít trường hợp khi tăng nhiệt độ thì độ tan lại giảm.

Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan là gì

- Độ tan của chất khí trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất.

+ Khi nhiệt độ càng tăng thì độ tan của chất khí trong nước càng giảm.

+ Khi áp suất càng tăng thì độ tan của chất khí trong nước càng tăng.

Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan là gì

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,302

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 643

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 617

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 583

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 432

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 389

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 340

Bình luận


Bình luận