Câu hỏi:

08/01/2021 693

Kết bài có vai trò gì trong bài văn nghị luận?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thân bài có vai trò gì trong văn nghị luận?

Xem đáp án » 08/01/2021 525

Câu 2:

Mở bài có vai trò gì trong văn nghị luận?

Xem đáp án » 08/01/2021 267

Câu 3:

Ý nào sau đây nêu yêu cầu riêng về diễn đạt đối với văn nghị luận?

Xem đáp án » 08/01/2021 261

Câu 4:

Ý nào sau đây nêu nhận xét đúng về mối quan hệ giữa diễn đạt và trình bày văn bản?

Xem đáp án » 08/01/2021 253

Câu 5:

Ý nào sau đây không phải là yêu cầu của mở bài?

Xem đáp án » 08/01/2021 244

Câu 6:

Mở bài trong văn nghị luận trả lời cho câu hỏi gì?

Xem đáp án » 08/01/2021 208

Bình luận


Bình luận