Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Ôn tập phần làm văn

  • 1038 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ý nào không phải là điểm giống nhau giữa nghị luận xã hội và nghị luận văn học?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Mở bài có vai trò gì trong văn nghị luận?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Mở bài trong văn nghị luận trả lời cho câu hỏi gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Ý nào sau đây không phải là yêu cầu của mở bài?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Thân bài có vai trò gì trong văn nghị luận?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận