Câu hỏi:

08/01/2021 187

Nhận xét nào sau đây là đúng về sự cần thiết phải luyện tập về hình thức trình bày văn bản?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết bài có vai trò gì trong bài văn nghị luận?

Xem đáp án » 08/01/2021 696

Câu 2:

Thân bài có vai trò gì trong văn nghị luận?

Xem đáp án » 08/01/2021 530

Câu 3:

Mở bài có vai trò gì trong văn nghị luận?

Xem đáp án » 08/01/2021 268

Câu 4:

Ý nào sau đây nêu yêu cầu riêng về diễn đạt đối với văn nghị luận?

Xem đáp án » 08/01/2021 263

Câu 5:

Ý nào sau đây nêu nhận xét đúng về mối quan hệ giữa diễn đạt và trình bày văn bản?

Xem đáp án » 08/01/2021 256

Câu 6:

Ý nào sau đây không phải là yêu cầu của mở bài?

Xem đáp án » 08/01/2021 246

Câu 7:

Mở bài trong văn nghị luận trả lời cho câu hỏi gì?

Xem đáp án » 08/01/2021 210

Bình luận


Bình luận