Câu hỏi:

08/01/2021 1,346

Dòng nào nói đúng về cảm hứng chủ đạo của nhà văn Nguyền Tuân khi ông viết Người lái đò Sông Đà?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào nói lên nghệ thuật thể hiện con Sông Đà - một dòng chảy trữ tình ?

Xem đáp án » 08/01/2021 1,204

Câu 2:

Cách dùng từ đề miêu tả dòng chảy sống động của Sông Hương qua xứ Huế có gì đặc biệt ?

Xem đáp án » 08/01/2021 860

Câu 3:

Kết cấu "truyện lồng trong truyện " trong "Số phận con người" có hiệu quả là:

Xem đáp án » 08/01/2021 587

Câu 4:

Dòng nào không nói lên nội dung của Chiếc thuyền ngoài xa?

Xem đáp án » 08/01/2021 542

Câu 5:

Chủ đề chính của tác phẩm Ông già và biển cả là gì?

Xem đáp án » 08/01/2021 265

Câu 6:

Sông Hương nhìn từ cội nguồn có vẻ đẹp gì ?

Xem đáp án » 08/01/2021 260

Bình luận


Bình luận