Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2

  • 1308 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dòng nào nói đúng về cảm hứng chủ đạo của nhà văn Nguyền Tuân khi ông viết Người lái đò Sông Đà?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Dòng nào nói lên nghệ thuật thể hiện con Sông Đà - một dòng chảy trữ tình ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Sông Hương nhìn từ cội nguồn có vẻ đẹp gì ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Cách dùng từ đề miêu tả dòng chảy sống động của Sông Hương qua xứ Huế có gì đặc biệt ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Dòng nào không nói lên nội dung của Chiếc thuyền ngoài xa?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận