Câu hỏi:

08/01/2021 1,194

Dòng nào nói lên nghệ thuật thể hiện con Sông Đà - một dòng chảy trữ tình ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào nói đúng về cảm hứng chủ đạo của nhà văn Nguyền Tuân khi ông viết Người lái đò Sông Đà?

Xem đáp án » 08/01/2021 1,325

Câu 2:

Cách dùng từ đề miêu tả dòng chảy sống động của Sông Hương qua xứ Huế có gì đặc biệt ?

Xem đáp án » 08/01/2021 852

Câu 3:

Kết cấu "truyện lồng trong truyện " trong "Số phận con người" có hiệu quả là:

Xem đáp án » 08/01/2021 575

Câu 4:

Dòng nào không nói lên nội dung của Chiếc thuyền ngoài xa?

Xem đáp án » 08/01/2021 531

Câu 5:

Chủ đề chính của tác phẩm Ông già và biển cả là gì?

Xem đáp án » 08/01/2021 263

Câu 6:

Sông Hương nhìn từ cội nguồn có vẻ đẹp gì ?

Xem đáp án » 08/01/2021 257

Bình luận


Bình luận