Câu hỏi:

11/03/2021 501

Cho khối nón có bán kính đáy r=2, chiều cao h=3 (hình vẽ)

Thể tích của khối nón là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 5πa2 và bán kính đáy bằng a. Tính độ dài đường sinh của hình nón đã cho.

Xem đáp án » 11/03/2021 8,715

Câu 2:

Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là

Xem đáp án » 11/03/2021 8,282

Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi quay tam giác ABC (kể cả các điểm trong) quanh cạnh AC ta được

Xem đáp án » 11/03/2021 6,373

Câu 4:

Cho hình nón đỉnh (S) có đáy là đường tròn tâm (O) bán kính R. Biết SO=h. Độ dài đường sinh của hình nón bằng

Xem đáp án » 11/03/2021 4,165

Câu 5:

Khối trụ tròn xoay có đường cao và bán kính đáy cùng bằng 1 thì thể tích bằng

Xem đáp án » 11/03/2021 4,077

Câu 6:

Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 2πa2 và bán kính đáy bằng a. Độ dài đường sinh của hình trụ đó bằng

Xem đáp án » 11/03/2021 3,327

Câu 7:

Hình trụ có diện tích xung quanh bằng 3πa2 và bán kính đáy bằng a. Tính độ dài đường sinh của hình trụ đó.

Xem đáp án » 11/03/2021 2,887

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK