Câu hỏi:

02/04/2021 384

Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính R và mặt phẳng (P), gọi H là hình chiếu của O trên (P). Nếu R > OH thì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nếu OH < R thì (P) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn

Đáp án cần chọn là: A.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng là:

Xem đáp án » 02/04/2021 1,744

Câu 2:

Trục đa giác đáy là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tại:

Xem đáp án » 02/04/2021 577

Câu 3:

Trong không gian, tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng là:

Xem đáp án » 02/04/2021 466

Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Khi quay các cạnh của tam giác ABC quanh cạnh BC thì số hình nón được tạo thành là mấy hình?

Xem đáp án » 02/04/2021 433

Câu 5:

Công thức tính diện tích mặt cầu là:

Xem đáp án » 02/04/2021 409

Câu 6:

Cho mặt cầu (S) có tâm O bán kính R và đường thẳng d. Nếu d và (S) không có điểm chung thì:

Xem đáp án » 02/04/2021 359

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK