Câu hỏi:

02/04/2021 580

Trục đa giác đáy là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tại:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trục đa giác đáy: là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy và vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác đáy.

Đáp án cần chọn là: D.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng là:

Xem đáp án » 02/04/2021 1,748

Câu 2:

Trong không gian, tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng là:

Xem đáp án » 02/04/2021 468

Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Khi quay các cạnh của tam giác ABC quanh cạnh BC thì số hình nón được tạo thành là mấy hình?

Xem đáp án » 02/04/2021 433

Câu 4:

Công thức tính diện tích mặt cầu là:

Xem đáp án » 02/04/2021 410

Câu 5:

Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính R và mặt phẳng (P), gọi H là hình chiếu của O trên (P). Nếu R > OH thì:

Xem đáp án » 02/04/2021 385

Câu 6:

Cho mặt cầu (S) có tâm O bán kính R và đường thẳng d. Nếu d và (S) không có điểm chung thì:

Xem đáp án » 02/04/2021 361

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK