Câu hỏi:

02/04/2021 238

Nếu cắt mặt trụ bởi mặt phẳng tròn xoay bởi một mặt phẳng tạo với trục một góc α=90° thì ta được:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cắt mặt trụ bởi mặt phẳng tạo với trục một góc α=90° tức là mặt phẳng vuông góc với trục ta được đường tròn.

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4 và AD = 3. Thể tích của khối trụ được tạo thành khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB bằng:

Xem đáp án » 02/04/2021 5,581

Câu 2:

Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD, AB = a, AC = 2a. Khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AD thì đường gấp khúc ABCD tạo thành một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng:

Xem đáp án » 02/04/2021 1,691

Câu 3:

Tính diện tích toàn phần của hình trụ có đường cao bằng 2 và đường kính đáy bằng 8

Xem đáp án » 02/04/2021 1,483

Câu 4:

Hình ABCD khi quay quanh BC thì tạo ra:

Xem đáp án » 02/04/2021 500

Câu 5:

Quay hình vuông ABCD quanh trục AC ta được:

Xem đáp án » 02/04/2021 376

Câu 6:

Cho hai điểm M, N cố định và đường thẳng Δ cố định thỏa mãn MNΔ, dM,Δ=dN,Δ. Có bao nhiêu đường tròn đi qua M, N và nhận Δ làm trục?

Xem đáp án » 02/04/2021 327

Câu 7:

Cho hình trụ có trục Δ và bán kính R. Khi cắt hình trụ bởi mặt phẳng α song song với Δ và cách Δ một khoảng thì ta được thiết diện là:

Xem đáp án » 02/04/2021 300

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK