Câu hỏi:

04/04/2021 418

Cho khối cầu có bán kính R = 6. Thể tích của khối cầu bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có chiều cao bằng 4, đáy ABC là tam giác cân tại A với AB=AC=2;BAC^=120°. Tính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ trên

Xem đáp án » 04/04/2021 1,327

Câu 2:

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh SA=2a33. Gọi D là điểm đối xứng của B qua C. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABD.

Xem đáp án » 04/04/2021 857

Câu 3:

Cho mặt cầu S1 có bán kính R1, mặt cầu S2 có bán kính R2=2R1. Tính tỉ số diện tích của mặt cầu S2 và S1

Xem đáp án » 04/04/2021 711

Câu 4:

Khối cầu thể tích V thì bán kính là:

Xem đáp án » 04/04/2021 704

Câu 5:

Cho mặt cầu có bán kính R = 3. Diện tích mặt cầu đã cho bằng

Xem đáp án » 04/04/2021 582

Câu 6:

Cho khối cầu có thể tích bằng 36π. Diện tích mặt cầu đã cho bằng:

Xem đáp án » 04/04/2021 525

Câu 7:

Nếu tăng bán kính của mặt cầu lên 4 lần thì diện tích mặt cầu tăng lên bao nhiêu lần?

Xem đáp án » 04/04/2021 502

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK