Câu hỏi:

06/04/2021 2,512

Cấu hình electron của nguyên tử cacbon là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

C (Z = 6) có cấu hình e: 1s22s22p2

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các số oxi hóa thường gặp của cacbon là

Xem đáp án » 06/04/2021 7,023

Câu 2:

Kim cương, fuleren và than chì là các dạng:

Xem đáp án » 06/04/2021 5,503

Câu 3:

Câu nào đúng trong các câu sau đây?

Xem đáp án » 06/04/2021 4,304

Câu 4:

Các nguyên tử thuộc nhóm IVA có cấu hình e lớp ngoài cùng là

Xem đáp án » 06/04/2021 3,629

Câu 5:

Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng (điều kiện phản ứng coi như có đủ)?

Xem đáp án » 06/04/2021 2,951

Câu 6:

Than được dùng làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giầy là:

Xem đáp án » 06/04/2021 2,505

Bình luận


Bình luận