Câu hỏi:

06/04/2021 4,392

Câu nào đúng trong các câu sau đây?

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

A sai vì kim cương không dẫn điện

C sai vì than gỗ, than xương hấp thụ các chất khí và cả chất tan trong dung dịch

D sai còn có +2 ví dụ như CO

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các số oxi hóa thường gặp của cacbon là

Xem đáp án » 06/04/2021 7,669

Câu 2:

Kim cương, fuleren và than chì là các dạng:

Xem đáp án » 06/04/2021 5,767

Câu 3:

Các nguyên tử thuộc nhóm IVA có cấu hình e lớp ngoài cùng là

Xem đáp án » 06/04/2021 3,748

Câu 4:

Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng (điều kiện phản ứng coi như có đủ)?

Xem đáp án » 06/04/2021 3,056

Câu 5:

Than được dùng làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giầy là:

Xem đáp án » 06/04/2021 2,624

Câu 6:

Cấu hình electron của nguyên tử cacbon là :

Xem đáp án » 06/04/2021 2,605

Bình luận


Bình luận