Câu hỏi:

06/04/2021 4,519

Các số oxi hóa thường gặp của cacbon là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Các số oxi hóa thường gặp của Cacbon: -4, 0, +2, +4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào đúng trong các câu sau đây?

Xem đáp án » 06/04/2021 2,783

Câu 2:

Kim cương, fuleren và than chì là các dạng:

Xem đáp án » 06/04/2021 2,684

Câu 3:

Các nguyên tử thuộc nhóm IVA có cấu hình e lớp ngoài cùng là

Xem đáp án » 06/04/2021 1,974

Câu 4:

Cấu hình electron của nguyên tử cacbon là :

Xem đáp án » 06/04/2021 1,590

Câu 5:

Than được dùng làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giầy là:

Xem đáp án » 06/04/2021 1,505

Câu 6:

Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng (điều kiện phản ứng coi như có đủ)?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,495

Bình luận


Bình luận