Câu hỏi:

06/04/2021 610

Điểm giống nhau giữa N2CO2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điểm giống nhau giữa N2 và CO2là: đều không duy trì sự cháy và sự sống.

A sai vì N2 ít tan trong nước

B sai vì CO2 chỉ có tính oxi hóa, không có tính khử vì C có số oxi hóa +4 là số oxi hóa cao nhất, còn O có số oxi hóa -2 nhưng không có phản ứng nào để O tạo thành O2 nên O không có tính khử.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hóa là

Xem đáp án » 06/04/2021 14,920

Câu 2:

Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

Xem đáp án » 06/04/2021 2,435

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây là không đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,799

Câu 4:

Mệnh đề nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,105

Câu 5:

Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

Xem đáp án » 06/04/2021 920

Câu 6:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm Nitơ là

Xem đáp án » 06/04/2021 647

Bình luận


Bình luận