Câu hỏi:

06/04/2021 1,799

Mệnh đề nào dưới đây là không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mệnh đề không đúng là: So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có tính kim loại mạnh nhất.

Vì nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA => nitơ có tính phi kim mạnh nhất.

A đúng

B đúng vì độ âm điện của nitơ mạnh nhất => khả năng hút e mạnh nhất => bán kính nhỏ nhất

D đúng

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hóa là

Xem đáp án » 06/04/2021 14,920

Câu 2:

Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

Xem đáp án » 06/04/2021 2,434

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,105

Câu 4:

Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

Xem đáp án » 06/04/2021 920

Câu 5:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm Nitơ là

Xem đáp án » 06/04/2021 647

Câu 6:

Điểm giống nhau giữa N2CO2

Xem đáp án » 06/04/2021 609

Bình luận


Bình luận