Câu hỏi:

06/04/2021 14,945

Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hóa là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hóa là: -3; +1; +2; +3; +4; +5

Cấu hình e của nguyên tử N:

=> ở trang thái kích thích, nguyên tử N có thể cho từ 1 đến 5e để tạo liên kết => có số oxi hóa từ +1 đến +5

N có thể nhận 3e để tạo liên kết => có số oxi hóa -3

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

Xem đáp án » 06/04/2021 2,436

Câu 2:

Mệnh đề nào dưới đây là không đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,807

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,112

Câu 4:

Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

Xem đáp án » 06/04/2021 921

Câu 5:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm Nitơ là

Xem đáp án » 06/04/2021 650

Câu 6:

Điểm giống nhau giữa N2CO2

Xem đáp án » 06/04/2021 614

Bình luận


Bình luận