Câu hỏi:

06/04/2021 2,435

Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì N2 rất ít tan trong nước.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hóa là

Xem đáp án » 06/04/2021 14,920

Câu 2:

Mệnh đề nào dưới đây là không đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,799

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,105

Câu 4:

Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

Xem đáp án » 06/04/2021 920

Câu 5:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm Nitơ là

Xem đáp án » 06/04/2021 647

Câu 6:

Điểm giống nhau giữa N2CO2

Xem đáp án » 06/04/2021 609

Bình luận


Bình luận