Câu hỏi:

07/04/2021 1,173

Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dd NH3 có môi trường bazo nên làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cặp muối nào tác dụng với dung dịch NH3 dư đều thu được kết tủa

Xem đáp án » 07/04/2021 16,275

Câu 2:

NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứng

Xem đáp án » 07/04/2021 7,789

Câu 3:

Phương trình phản ứng nhiệt phân nào sau đây sai?

Xem đáp án » 07/04/2021 6,753

Câu 4:

Tính chất hóa học của NH3 là

Xem đáp án » 07/04/2021 2,594

Câu 5:

Trong phòng thí nghiệm, để thử tính chất của khí X người ta đã thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây

Khí X là:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,316

Câu 6:

Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau

Xem đáp án » 07/04/2021 1,149

Bình luận


Bình luận