Câu hỏi:

06/11/2019 286

Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865%; 15,73% và còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH ( đun nóng), thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Trả lời:

Chọn đáp án D

%O = 100% - 40,449% - 7,865% - 15,73% = 35,956%.

⇒ C : H : N : O 

=

 = 3 : 7 : 1 : 2.

⇒ CTPT ≡ CTĐGN của X là C3H7NO2 

⇒ nmuối = nX = 0,05 mol.

⇒ Mmuối = 97 

⇒ muối là H2NCH2COONa 

⇒ X là H2NCH2COOCH3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,2 mol α-amino axit X (có dạng H2NRCOOH) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 22,2 gam muối khan. Phân tử khối của X là

Xem đáp án » 06/11/2019 4,546

Câu 2:

 Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 06/11/2019 3,691

Câu 3:

Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol alanin và 0,15 mol axit glutamic tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch B. Lấy dung dịch B phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 06/11/2019 2,609

Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn peptit X mạch hở chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 12,6 gam nước, số nguyên tử oxi có trong một phân tử X là

Xem đáp án » 06/11/2019 2,066

Câu 5:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa hồng?

Xem đáp án » 06/11/2019 1,988

Câu 6:

Thủy phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,12 mol Y trong dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 06/11/2019 1,939

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »