Câu hỏi:

07/04/2021 364

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự điện li là sự phân li một chất thành ion khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây dẫn được điện?

Xem đáp án » 07/04/2021 69,212

Câu 2:

Chất nào sau đây khi tan trong nước tạo thành dung dịch có khả năng dẫn được điện?

Xem đáp án » 07/04/2021 24,054

Câu 3:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch có chứa:

Xem đáp án » 07/04/2021 18,996

Câu 4:

Saccarozơ là chất không điện li vì :

Xem đáp án » 07/04/2021 7,008

Câu 5:

Dung dịch K2SO4 0,05M có nồng độ mol ion K+ bằng

Xem đáp án » 07/04/2021 3,275

Câu 6:

Trong các yếu tố sau

(1) Nhiệt độ

(2) Áp suất 

(3) Xúc tác

(4) Nồng độ chất tan

(5) Diện tích tiếp xúc

(6) Bản chất chất điện li

Yếu tố nào ảnh hưởng đến độ điện li ?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,711

Câu 7:

Chất nào trong các chất sau là chất điện li?

Xem đáp án » 07/04/2021 1,659

Bình luận


Bình luận