Câu hỏi:

06/11/2019 2,247

Thủy phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,12 mol Y trong dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

Trả lời:

Chọn đáp án A

Dễ thấy X là tripeptit và Y là pentapeptit. 

Đặt nX = x; nY = y.

nE = x + y = 0,05 mol; 

∑na.a = 3x + 5y = 0,07 + 0,12 = 0,19 mol.

► Giải hệ có:

 x = 0,03 mol; y = 0,02 mol.

Đặt số gốc Gly trong X và Y là m và n 

⇒ 0,03m + 0,02n = 0,07.

► Giải phương trình nghiệm nguyên có:

 m = 1; n = 2 ⇒ Y là Gly2Ala3.

Y + 5HCl + 4HO → muối

⇒ nHCl = 0,6 mol; nH2O = 0,48 mol.

Bảo toàn khối lượng: 

m = 0,12 × 345 + 0,6 × 36,5 + 0,48 × 18 = 71,94(g)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,2 mol α-amino axit X (có dạng H2NRCOOH) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 22,2 gam muối khan. Phân tử khối của X là

Xem đáp án » 06/11/2019 5,013

Câu 2:

 Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 06/11/2019 4,024

Câu 3:

Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol alanin và 0,15 mol axit glutamic tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch B. Lấy dung dịch B phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 06/11/2019 3,083

Câu 4:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa hồng?

Xem đáp án » 06/11/2019 2,670

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn peptit X mạch hở chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 12,6 gam nước, số nguyên tử oxi có trong một phân tử X là

Xem đáp án » 06/11/2019 2,228

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »