Câu hỏi:

09/05/2021 62

Gly-Ala-Lys và Ala-Lys-Gly là

Trả lời:

Gly-Ala-Lys và Ala-Lys-Gly là hai tripeptit cùng tạo bởi glyxin, alanin và lysin nhưng thay đổi trật tự → chúng là đồng phân của nhau.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là

Xem đáp án » 09/05/2021 111

Câu 2:

Dung dịch albumin của lòng trắng trứng dễ bị thủy phân trong dung dịch chất nào sau đây

Xem đáp án » 09/05/2021 95

Câu 3:

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly với Gly – Ala là:

Xem đáp án » 09/05/2021 86

Câu 4:

Tên gọi nào sau đây là của peptit:

H2N-CH2-CONHCH(CH3)CONHCH(CH3)COOH ?

Xem đáp án » 09/05/2021 73

Câu 5:

Peptit là

Xem đáp án » 09/05/2021 69

Câu 6:

Tripeptit X chỉ tạo bởi glyxin có CTPT là

Xem đáp án » 09/05/2021 66

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »