Câu hỏi:

16/05/2021 194

Thực hiện phép tính -73:149 ta được kết quả là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ta có:

-73:149=-73.914=-7.93.14=-7.3.33.2.7=-32

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả của phép tính 32.47 là:

Xem đáp án » 16/05/2021 971

Câu 2:

Cho A=-56.12-7.-2115; B=16.9-8.-1211. So sánh A và B:

Xem đáp án » 16/05/2021 590

Câu 3:

Kết quả của phép tính -67.2112 là:

Xem đáp án » 16/05/2021 460

Câu 4:

Số nào sau đây là kết quả của phép tính 145:-34

Xem đáp án » 16/05/2021 405

Câu 5:

Cho A=45.208.-43; B=-211.58.-12125. So sánh A và B

Xem đáp án » 16/05/2021 346

Câu 6:

Kết quả của phép tính 0,7.45

Xem đáp án » 16/05/2021 320

Câu 7:

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn 13x+25x-1=0?

Xem đáp án » 16/05/2021 204

Bình luận


Bình luận